กาวขาว ไดแม็กซ์ DAIMAX GRAFT ADHESIVE (ไดแม็กซ์ กาวยาง) […]
กาวยาง กาวเหลือง ไดแม็กซ์ DAIMAX CONTACT ADHESIVE (ไดแม […]
พียู สเปรย์ โฟม DAIMAX PU Spay Foam (ไดแม็กซ์ โพลียูรีเ […]
พียู ซีลแลนท์ 9220 DAIMAX Ms PU SEALANT 9220 (ไดแม็กซ์ […]