พียู ซีลแลนท์ F5 DAIMAX PU(Ms) SEALANT F5 (ไดแม็กซ์ โพล […]
กาวตะปู เทียบกันหมัดต่อหมัด สูตรโซลเว้นท์ VS สูตรน้ำ สำ […]
กาวทาท่อน้ำ PVC ไดแม็กซ์ DAIMAX PVC GLUE (ไดแม็กซ์ กาวท […]
ซิลิโคน แทนปะเก็น ไดแม็กซ์ DAIMAX RTV SILICONE RTV  DIY […]
กาวพียู ไดแม็กซ์ DAIMAX PU ADHESIVE (ไดแม็กซ์ กาวพียู) […]