การอ่านข้อมูลจำเพาะ Specification กาวยาแนว จำเป็นต้องเข้าใจพารามิเตอร์และข้อมูลหลักที่ระบุในเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือฉลากผลิตภัณฑ์

ประเภทของกาวยาแนว ซีลแลนท์ : Sealant Type

 • กาวอะคริลิก: อะคริลิกเป็นยาแนวที่ให้คุณสมบัติเติมเต็มร่องและรอยต่อได้ดี การยึดเกาะน้อยเมื่อเทียบกับกาวยาแนว ซีลแลนท์ชนิดอื่น ทาสีทับได้ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานภายใน เช่น การปิดผนึกช่องว่างรอบหน้าต่าง ประตู บังผนัง และรอยต่อต่างๆที่ต้องการอุดปิดเพื่อความสวยงาม
 • ซิลิโคน: ซิลิโคนมีความหลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานปิดอุกร่องและยึดผสานรอยต่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศ และยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายประเภท สามารถจัดประเภทเพิ่มเติมเป็นกาวซิลิโคนอะซิติก (ชนิดกรด)และกาวซิลิโคนที่เป็นกลาง (ชนิดไร้กรด)
 • โพลียูรีเทนซีลแลนท์: โพลียูรีเทนซีลแลนท์มีคุณสมบัติเพิ่มเติมด้านการยึดติด ให้การยึดเกาะ ความยืดหยุ่น และความทนทานที่ดีเยี่ยม สามารถทาสีตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับยาแนวรอยต่อในงานก่อสร้าง ยานยนต์ และยาแนวรอยต่อในพื้นผิวต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นคุณบัติเหมือนกาวได้อีกด้วย
 • บิวทิล: บิวทิลมีความทนทานสูงต่อน้ำ สภาพอากาศและรังสียูวี มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและมักใช้ในงานที่ต้องการซีลกันน้ำ กันชื้น เช่น การซีลหลังคาเหล็กหรือกระจกหน้าต่างห้องเก็บอุณหภูมิ
 • โพลีซัลไฟด์: โพลีซัลไฟด์มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมักใช้ในการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อเชื้อเพลิง น้ำมัน และสารเคมีที่รุนแรงอื่นๆ มักใช้ในอวกาศ ทางทะเล และอุตสาหกรรม
 • ไฮบริด: ไฮบริดเป็นส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ เช่น ซิลิโคน โพลียูรีเทน และโพลีเมอร์ MS มีคุณสมบัติที่สมดุลจากเคมีแต่ละชนิด ให้การยึดเกาะ ความยืดหยุ่น และความทนทานที่ดี จะสามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่า เสมือนการนำข้อดีของแต่ละผลิตภัณฑ์มารวมกัน เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ดีเยี่ยมที่สุด
Specification กาวยาแนว

ความหนาแน่นของยาแนว : Density / Specification กาวยาแนว

หมายถึงมวลต่อหน่วยปริมาตร โดยปกติจะแสดงเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³) หรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m³) ความหนาแน่นของยาแนวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสูตรและส่วนผสมเฉพาะที่ใช้ ตัวอย่างช่วงความหนาแน่นสำหรับยาแนวประเภททั่วไป

 • กาวซิลิโคน: ความหนาแน่นของกาวซิลิโคนโดยทั่วไปมีตั้งแต่ 1.0 g/cm³ ถึง 1.5 g/cm³
 • โพลียูรีเทน: โพลียูรีเทนมีช่วงความหนาแน่นประมาณ 1.2 ก./ลบ.ซม. ถึง 1.7 ก./ซม.3
 • กาวอะคริลิก: ความหนาแน่นของอะคริลิกยาแนวโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 1.4 g/cm³ ถึง 1.7 g/cm³
 • บิวทิล: บิวทิลมีช่วงความหนาแน่นประมาณ 0.9 g/cm³ ถึง 1.3 g/cm³
 • โพลีซัลไฟด์: โพลีซัลไฟด์โดยทั่วไปมีช่วงความหนาแน่น 1.5 ก./ซม.³ ถึง 1.7 ก./ซม.3

ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในด้านต่างๆ

 • การใช้งานและการไหล: ความหนาแน่นของวัสดุยาแนวมีผลต่อความสม่ำเสมอและความสามารถในการไหล ยาแนวที่มีความหนาแน่นสูงมักจะเนื้อข้นกว่าและอาจต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการใช้งานที่แตกต่างกัน
 • การยึดเกาะ: ความหนาแน่นของวัสดุยาแนวสามารถส่งผลต่อความสามารถในการยึดติดกับพื้นผิวต่างๆ วัสดุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันจะทำให้เกิดการยึดเกาะที่ดีขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการปิดผนึกจะแข็งแรงและทนทาน
 • การประมาณต้นทุนวัสดุ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหนาแน่นของยาแนวจะเป็นประโยชน์ในการประมาณต้นทุนวัสดุ เมื่อทราบความหนาแน่น จะสามารถคำนวณปริมาณวัสดุยาแนวที่ต้องการตามความหนาและครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาแข็งตัว : Curing time/Track free time /Specification กาวยาแนว

เวลาในการบ่มของวัสดุยาแนวหมายถึงเวลาที่ยาแนวแข็งตัวเต็มที่และพัฒนาความแข็งแรงและคุณสมบัติของเนื้อกาวได้สูงสุด เวลาในการบ่มอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของยาแนว ความหนาของการใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่นๆ เช่น ซิลิโคน: โดยทั่วไปจะแห้งผิวหน้าที่ 10-30 นาที และจะมีเวลาบ่มเพื่อให้ยาแนวทำงานเต็มที่ที่ 24 ถึง 72 ชั่วโมง สิ่งสำคัญคือต้องเผื่อเวลาการบ่มให้เพียงพอก่อนที่จะให้วัสดุสัมผัสกับน้ำ ควรดูคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบ่มที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน : The Application Temperature

อุณหภูมิระหว่างการใช้งานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติการยึดเกาะและการยึดเกาะของวัสดุยาแนว การใช้ช่วงอุณหภูมิที่กำหนดช่วยให้มั่นใจว่าการยึดเกาะกับพื้นผิวอย่างเหมาะสม ความหนืดต่างกันที่อุณหภูมิต่างกัน หากอุณหภูมิต่ำเกินไป กาวยาแนวอาจแข็งเกินไปและไหลออกมายาก ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิสูงเกินไป สกาวยาแนวอาจกลายเป็นของเหลวมากเกินไป ทำให้ควบคุมการไหลได้ยาก และอุณหภูมิยังส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนการบ่มตัว หากอุณหภูมิต่ำเกินไป เวลาในการบ่มอาจนานขึ้น หากอุณหภูมิสูงเกินไป ยาแนวอาจแข็งตัวเร็วเกินไป อาจทำให้คุณภาพของยาแนวยึดเกาะลดลง

การยืดตัว : Elongation

เป็นคุณสมบัติที่วัดความสามารถของวัสดุยาแนวในการยืดออกโดยไม่แตกหัก ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และแสดงถึงการเสียรูปหรือการขยายสูงสุดที่ยาแนวสามารถรับได้ก่อนที่จะถึงจุดแตกหัก การยืดตัวเป็นลักษณะสำคัญสำหรับวัสดุยาแนวที่ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวหรือความยืดหยุ่นของข้อต่อ วิธีการอธิบายการยืดตัวโดยทั่วไป

 • เปอร์เซ็นต์การยืดตัว: รายงานการยืดตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงถึงความยาวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับความยาวเดิมของวัสดุยาแนว ตัวอย่างเช่น หากยาแนวมีการยืดตัว 300% หมายความว่ายาแนวสามารถยืดได้ถึงสามเท่าของความยาวเดิมก่อนที่จะแตกหัก
 • ความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ: ยาแนวที่มีการยืดตัวสูงขึ้นสามารถรองรับการเคลื่อนไหวหรือการขยาย/หดตัวของข้อต่อได้มากขึ้นโดยไม่ฉีกขาดหรือล้มเหลว สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานที่พื้นผิวที่ปิดสนิทอาจประสบกับการหมุนเวียนด้วยความร้อน การสั่นสะเทือน หรือการเคลื่อนไหวทางโครงสร้าง
 • ความเข้ากันได้ของวัสดุ: คุณสมบัติการยืดตัวยังได้รับการพิจารณาเมื่อเลือกยาแนวสำหรับวัสดุหรือพื้นผิวเฉพาะ วัสดุที่แตกต่างกันอาจมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวและการหดตัวที่แตกต่างกัน และการเลือกวัสดุยาแนวที่มีคุณสมบัติการยืดตัวที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และการยึดเกาะที่ทนทาน

ความสามารถในการเคลื่อนที่ ความยืดหยุ่น/ Movement

การเคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวหรือวัสดุพิมพ์สองชิ้นที่อยู่ติดกัน หมายถึงความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัว การหดตัว หรือการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกของรอยต่อหรือช่องว่างที่ถูกปิดผนึก

การเคลื่อนไหวอาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง การสั่นสะเทือน การตกตะกอน หรือแรงอื่นๆ ที่กระทำต่อพื้นผิวที่ปิดสนิท การเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจทำให้ข้อต่อเปิดหรือปิด ยืดออกหรือบีบอัด หรือเกิดการเลื่อนออกด้านข้างหรือแรงเฉือน

การเคลื่อนที่ของกาวยาแนว ซีลแลนท์อ้างอิงถึงความสามารถในการยืด บีบอัด งอ หรือทำให้เสียรูปเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อโดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์หรือทำให้การอุดหรือเนื้อกาวเสียหาย กาวยาแนว ซีลแลนท์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ดีจะสามารถเติมและปิดรอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาประสิทธิภาพและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ อากาศ หรือสารที่ไม่ต้องการอื่นๆ

การเคลื่อนที่ของกาวยาแนว ซีลแลนท์โดยทั่วไปจะอธิบายในแง่ของช่วงที่ระบุหรือความคลาดเคลื่อนที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนที่ที่อนุญาตสูงสุดหรือการเปลี่ยนแปลงความกว้างของรอยต่อที่สามารถรองรับได้ ความสามารถในการเคลื่อนที่นี้เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกวัสดุยาแนวสำหรับการใช้งานเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้ากันได้กับการเคลื่อนตัวของข้อต่อที่คาดไว้ และเพื่อรักษาการซีลที่ทนทานและมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป การเคลื่อนไหวของข้อต่อ หรือวัสดุที่มีการยึดติดระหว่างสองตำแหน่ง สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างของรอยต่อเดิมหรือเป็นค่าสัมบูรณ์ในหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้ว เช่น ซิลิโคนจะรองรับการเคลื่อนที่ของวัสดุได้ 25%

ความทนทานต่ออุณหภูมิ / Temperature Resistance

ความทนทานต่ออุณหภูมิของกาวยาแนว ซีลแลนท์ หมายถึง ความสามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณสมบัติภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะทางกายภาพหรือประสิทธิภาพการทำงาน

ความทนทานต่ออุณหภูมิมีความสำคัญดังนี้:

 • การขยายตัวและการหดตัว: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้วัสดุขยายตัวหรือหดตัว วัสดุยาแนวต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยไม่สูญเสียการยึดเกาะหรือทำให้เกิดรอยร้าวหรือช่องว่าง วัสดุยาแนวที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดีจะสามารถรักษาความสมบูรณ์และคุณสมบัติการปิดผนึกไว้ได้แม้ในขณะที่สัมผัสกับความผันผวนของอุณหภูมิ
 • การหมุนเวียนอากาศ: การใช้งานบางอย่าง เช่น โครงสร้างกลางแจ้งหรือเครื่องจักร อาจมีการหมุนเวียนความร้อนและความเย็นซ้ำๆ วัสดุยาแนวควรสามารถทนต่อวัฏจักรความร้อนเหล่านี้ได้โดยไม่เสื่อมสภาพ แตกร้าว หรือสูญเสียการยึดเกาะ จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและประสิทธิภาพในระยะยาว
 • อุณหภูมิที่สูงเกินไป: การใช้งานบางอย่างอาจทำให้ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก เช่น ในอุตสาหกรรมหรือยานยนต์ วัสดุยาแนวที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงเหล่านี้ได้โดยไม่ละลาย อ่อนตัว แข็งตัว หรือเปราะ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
 • สภาวะแวดล้อม: ความทนทานต่ออุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือกลางแจ้ง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงแสงแดด ความร้อน ความเย็น ความชื้น หรือน้ำค้างแข็ง ยาแนวกันรั่วควรสามารถคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพไว้ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมเหล่านี้

ความต้านทานต่ออุณหภูมิของวัสดุยาแนวโดยทั่วไประบุเป็นช่วง ซึ่งระบุอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดที่วัสดุยาแนวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวัสดุยาแนวที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะและสภาวะอุณหภูมิที่คาดว่าจะสัมผัส เช่น ทนอุณหภูมิ -40 ถึง 60 องศา

ความแข็งของวัสดุยาแนว / Hardness /Specification กาวยาแนว

หมายถึงการวัดความต้านทานของวัสดุยาแนวต่อการเฉือนหรือการเจาะโดยแรงภายนอก ระบุปริมาณความแน่นหรือความแข็งของยาแนวเมื่อแข็งตัวหรือแข็งตัวแล้ว ความแข็งของวัสดุยาแนวถูกกำหนดโดยใช้การทดสอบมาตรฐาน เช่น Shore hardness test มีมาตราส่วนหรือหน่วยวัดต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงความแข็งของวัสดุยาแนว เช่น ค่า Shore A, Shore D หรือ Durometer การวัดเหล่านี้ให้ค่าตัวเลขที่ระบุความแข็งสัมพัทธ์ของวัสดุยาแนว

ความแข็งของยาแนวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและการใช้งาน ความแข็งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการจัดการและการใช้งาน ยาแนวที่อ่อนกว่าอาจยืดหยุ่นได้มากกว่าและใช้งานได้ง่ายกว่า ช่วยให้เข้ากันได้ดีขึ้นกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือโปรไฟล์รอยต่อ ในทางกลับกัน ยาแนวที่แข็งกว่าอาจต้องใช้แรงมากขึ้นหรือเครื่องมือพิเศษสำหรับการใช้งาน ความแข็งของยาแนวบ่งชี้ถึงความต้านทานหรือการเสียรูป ยาแนวที่แข็งกว่าโดยทั่วไปจะแสดงความต้านทานที่สูงกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานที่อาจได้รับแรงกด การบีบอัด หรือสัมผัสกับวัตถุที่มีความแข็ง ยาแนวที่มีความแข็งเหมาะสมสามารถให้ความทนทานและประสิทธิภาพในระยะยาวได้ดีกว่า ยาแนวที่ดีควรความสมดุลระหว่างความแข็งและความยืดหยุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุยาแนวสามารถทนต่อการเคลื่อนที่ของข้อต่อ การขยายตัว/การหดตัวเนื่องจากความร้อน หรือความเครียดจากสิ่งแวดล้อมโดยไม่แตก แตกหัก หรือหลุดออก นอกจากนี้ควรพิจารณาความแข็งของยาแนวโดยให้สัมพันธ์กับวัสดุหรือพื้นผิวที่จะสัมผัสด้วย ยาแนวที่แข็งกว่าอาจไม่เหมาะกับวัสดุที่บอบบางหรือเปราะมาก เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือความตรึงรั้งได้

ความต้านทานแรงดึง / Tensile strength

หมายถึงความต้านทานสูงสุดของยาแนวต่อการถูกดึงออกจากกันหรือยืดออกก่อนที่วัสดุจะแตก เป็นการวัดความสามารถของยาแนวในการทนต่อแรงดึงหรือความเค้นโดยไม่เกิดความเสียหาย ความต้านทานแรงดึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของยาแนว เนื่องจากบ่งบอกถึงความสามารถในการต้านทานการฉีกขาด แตกหัก หรือแยกออกจากกันภายใต้แรงดึง

ความต้านทานแรงดึงโดยทั่วไปจะแสดงเป็นหน่วยความดัน เช่น ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือเมกะปาสคาล (MPa) ถูกกำหนดด้วยวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยตัวอย่างวัสดุอุดกันรั่วจะต้องรับแรงเพิ่มขึ้นจนกว่าจะแตกหรือถึงความสามารถในการยืดสูงสุด

ความต้านทานแรงดึงของกาวยาแนวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น องค์ประกอบทางเคมี สูตร กระบวนการบ่ม และสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ใช้ ความต้านทานแรงดึงที่สูงขึ้นโดยทั่วไปหมายถึงวัสดุยาแนวที่แข็งแรงกว่าซึ่งสามารถทนต่อแรงกดที่มากขึ้นได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

เนื่องจากกาวยาแนวหรือวัสดุวีลแลนท์เป็นพัมธะทางเคมี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฎิบัตืตามข้อบ่งให้ให้ถูกต้องที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ข้อกำหนดทางเคมีได้วางไว้ การวิเคราะห์ Specification กาวยาแนว ก่อนการวั่งซื้อและการใช้งานจะสามารถช่วยทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น

https://www.facebook.com/plptglobal

Categories:

No Responses

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *