rockwool ฉนวนป้องกันความร้อน Daimax

ร็อควูล ROCKWOOL-STONE WOOL DAIMAX ฉนวนป้องกันความร้อน ฉนวนป้องกันเสียง

คุณสมบัติ

◾กันเสียง (Sound Insulation): ร็อควูลมีโครงสร้างใยหินที่ช่วยลดเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณต่างๆ เช่น โรงงาน, สถานที่สาธารณะ, ห้องอาหาร, ห้องปฏิบัติการ, และอื่นๆ
◾กันไฟ (Fire Resistance): ร็อควูลมีความทนต่อไฟสูง และไม่เป็นเชื้อเพลิง จึงเหมาะสำหรับการใช้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เช่น โรงงาน, โรงแรม, โรงเรือน, ห้องควบคุมไฟ, และอื่นๆ
◾ความกันน้ำ (Water Resistance): ร็อควูลมีความทนต่อน้ำสูง ไม่ดูดน้ำเข้าไปภายในและไม่สูญเสียคุณสมบัติของวัสดุเมื่อต้องมีการสัมผัสกับน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกห้องน้ำ, ฉาบซึม, และงานที่ต้องการความกันน้ำ
◾ความแข็งแรง (Strength): ร็อควูลมีโครงสร้างที่แข็งแรงและคงทนต่อการกระแทก ทำให้สามารถใช้ในงานโครงสร้าง แผ่นชั้นสอง, หรือในงานที่ต้องการวัสดุทนทาน
◾ความปรับตัวต่ออุณหภูมิ (Thermal Insulation): ร็อควูลมีคุณสมบัติฉนวนทางความร้อนและความเย็นได้ดี ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการฉนวนเพดาน, ผนัง, และท่อที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
◾ความเป็นที่รับรู้ของสารเคมี (Chemical Resistance): ร็อควูลมีความทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมี เช่น โรงงาน, โรงเรือน, ห้องปฏิบัติการ


Rockwool Daimax

ร็อควูล ROCKWOOL เหมาะกับการใช้งาน

ร็อควูล (Rocwool) เป็นวัสดุฉนวนที่มีความหลากหลายและเหมาะสำหรับใช้งานในหลายแวดวง ดังนี้:

1. ก่อสร้างและระบบโครงสร้าง: ใช้ในการก่อสร้างเพื่อการฉนวนภายในและภายนอกอาคาร เช่น ฉนวนผนัง, ฉนวนเพดาน, ฉนวนชั้นพื้น, ฉนวนท่อ, และโครงสร้างต่างๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ, เสียง, และลดการสูญเสียพลังงาน

2. การใช้งานทางเสียง: โดยเฉพาะร็อควูลที่ออกแบบมาเพื่อการกันเสียง มักใช้ในห้องปฏิบัติการเสียง, ห้องอัดเสียง, ห้องสตูดิโอ, ห้องปฏิบัติการทางเสียง, และสถานที่ที่ต้องการควบคุมเสียง

3. อาคารพาณิชย์และสถานที่สาธารณะ: ใช้ในภาครัฐและเอกชน เช่น โรงงาน, โรงแรม, โรงเรือน, ห้องประชุม, โรงเรียน, โรงพยาบาล, และสถานที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงสภาพอากาศ, ควบคุมเสียง, และความสะดวกสบาย

4. การเพาะปลูกพืช: ร็อควูลที่เป็นเบอร์ Horticultural ใช้ในระบบเกษตรที่ใช้น้ำ อาหาร และแสงอย่างควบคู่ เช่น ระบบไฮโดรโปนิค, ระบบน้ำตกหลายชั้น, หรือในโรงเรือนเพาะปลูกพืช

5. อุตสาหกรรม: ใช้ในการฉนวนเครื่องจักร, ระบบท่อ, และโครงสร้างอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมอุณหภูมิ, ลดเสียง, และป้องกันอุณหภูมิสูง

6. การใช้งานพิเศษ: ร็อควูลยังมีการใช้งานพิเศษอื่นๆ เช่น ฉนวนสำหรับตู้เย็น, รถไฟ, และเรือ หรือในงานศิลปะและออกแบบ เพื่อเสริมความสวยงามหรือให้ลายเส้นเป็นไปตามต้องการ

ร็อควูล มีกี่ชนิด?

ร็อควูล (Rocwool) เป็นวัสดุฉนวนที่ทำจากใยแก้วหินหรือใยหินขัดระเบิดแล้วเสริมด้วยสารผสม มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและการใช้งานต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว มีชนิดหลักๆ ดังนี้:
Rocwool Board (บอร์ด): เป็นร็อควูลแบบพื้นผิวแผ่นที่ใช้สำหรับฉนวนผนัง, ฉนวนฝ้า, ฉนวนเพดาน, หรือใช้สร้างฐานรองรับสำหรับห้องอาหาร, ห้องน้ำ, หรือตู้เสื้อผ้า เป็นต้น
Rocwool Pipe (ท่อ): ใช้ฉนวนหรือควบคุมอุณหภูมิสำหรับท่อที่มีการไหลของสื่อต่างๆ เช่น ท่อน้ำ, ท่อส่งอากาศ, หรือท่อระบายอากาศ
Rocwool Slab (แผ่น): เป็นร็อควูลแบบแผ่นที่มีความหนาและความกว้างต่างกัน ใช้ในการฉนวนผนัง, ฉนวนฝ้า, ฉนวนเพดาน, หรือใช้ในงานตกแต่งห้อง
Rocwool Acoustic (โครงสร้างเสียง): ใช้ในงานป้องกันเสียงเช่น ในสตูดิโอเพื่อลดเสียงรบกวน, ห้องฟังเพื่อปรับปรุงการสัมผัสเสียง, หรือในสถานที่ที่ต้องการควบคุมเสียงเช่น ภายในโรงงาน
Rocwool Fireproof (กันไฟ): ใช้ในการฉนวนที่ต้องการความปลอดภัยจากการเผาไหม้ เช่น ในห้องควบคุมไฟ, โรงงาน, ห้องครัว, หรือห้องน้ำ
Rocwool Horticultural (การเกษตร): ใช้ในการเพาะปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิคหรือในโรงเรือนเพาะปลูกพืช เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชุ่มชื้น

ร็อควูลอีกหลากหลายประเภท ตามการประยุกต์ใช้งาน เช่น ร็อควูลสำหรับฉนวนห้องเย็น, ร็อควูลสำหรับฉนวนห้องแชร์, หรือร็อควูลสำหรับการฉนวนฝ้าอาคารโรงงาน โดยมีคุณสมบัติทนความร้อน, กันเสียง, กันไฟ, และความกันน้ำดี สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและการใช้งานต่าง

ร็อควูล เลือกใช้อย่างไร?

ร็อควูล (Rocwool) เป็นชื่อทางการค้าของวัสดุฉนวนที่มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างและวัสดุสิ่งก่อสร้าง แทนคำว่า “Rock Wool” ซึ่งมีความหมายเป็นวัสดุฉนวนที่ผลิตจากใยหิน โดยใช้วิธีการแปรรูปใยหินเป็นเส้นใยซ้อนๆ หรือเส้นใยข้นๆ ซึ่งจะถูกแปรรูปเป็นแผ่นหรือแล้วก็พยูโมดูและนำไปใช้เป็นวัสดุฉนวนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมต่างๆ
ร็อควูลมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ความกันเสียง, ความกันไฟ, ความกันน้ำ, ความแข็งแรง, ความทนทานต่อสารเคมี และความสามารถในการฉนวนที่ดี เป็นต้น การใช้งานของร็อควูลมักเกี่ยวข้องกับการฉนวนผนัง, ฉนวนเพดาน, ฉนวนท่อ, ฉนวนพื้น, และในงานก่อสร้างและซ่อมแซมอื่นๆ ที่ต้องการวัสดุทนทานและคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว

ร็อควูล การดูแลรักษา

การตรวจสอบ
ตรวจสอบความเสียหาย: ตรวจสอบร็อควูลเป็นระยะๆ เพื่อดูว่ามีความเสียหายหรือการสึกหรอหรือไม่ หากพบควรทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที
ตรวจสอบการติดตั้ง: ตรวจสอบการติดตั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าร็อควูลยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่ได้มีการเลื่อนหลุดหรือขยับเขยื้อน

การป้องกัน
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE): เมื่อทำการติดตั้งหรือบำรุงรักษาร็อควูล ควรสวมใส่ PPE เช่น ถุงมือ, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น เพื่อป้องกันการระคายเคืองจากเส้นใย
ป้องกันการสัมผัสโดยตรง: หลีกเลี่ยงการสัมผัสร็อควูลโดยตรงด้วยมือเปล่า ควรสวมถุงมือและเสื้อผ้าที่ป้องกันการระคายเคือง

การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง: ควรเก็บร็อควูลในที่แห้งและห่างจากแหล่งน้ำหรือความชื้น เพื่อป้องกันการดูดซับน้ำ
เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม: หากยังไม่ได้ใช้งานทั้งหมด ควรเก็บร็อควูลไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
การดูแลรักษาร็อควูลอย่างถูกต้องจะช่วยให้วัสดุมีอายุการใช้งานยาวนานและรักษาคุณสมบัติการฉนวนที่ดีไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sealant Product ↗

ผลิตภัณฑ์ยาแนวคุณภาพสูง
กาวแด๊ป
ซิลิโคน ซีลแลนท์ ไร้กรด
ซิลิโคน ซีลแลนท์ แบบกรด
พียู ซีลแลนท์
โมดิฟายด์ ซีลแลนท์
ไฮบริด ซีลแลนท์


Adhesive Product ↗

ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
กาวยาง (Contact adhesive)
กาวขาว (Graft adhesive)
กาวพียู (PU adhesive)
กาวไพรเมอร์ (Primer)
ทินเนอร์ (Thinner)
กาวตะปู (Construction Adhesive)
กาวทาท่อ PVC (PVC Glue)

Contact ↗

Call Center: 02 351 0092
TEL: 062 696 5229 | 094 338 9902
Add Line: @DAIMAX

Categories: