PU SEALANT พียู ซีลแลนท์


พียู สเปรย์ โฟม

พียู สเปรย์ โฟม
DAIMAX PU FOAM

พียู สเปรย์ โฟม Polyurethane Foam | โพลียูรีเทน โฟม ก่อสร้าง

พียู สเปรย์ โฟม (Foam Spray) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานประดิษฐ์เพื่อสร้างโครงสร้างโฟมที่มีโครงสร้างเรียบเนียนหรือรูปร่างตามที่ต้องการ โฟมสเปรย์มักมีลักษณะเป็นฟองโฟมหรือสารเหนียวเหนอซึ่งมีคุณสมบัติในการขยายตัวหรืออัดตัวให้กลายเป็นโครงสร้างแข็งและทนทานต่อแรง โฟมสเปรย์มักนำมาใช้ในหลายงานต่างๆ ดังนี้:

การขยายตัว: เมื่อถูกฉาบฉวยหรือพ่นลงบนพื้นผิว, โฟมสเปรย์จะเริ่มขยายตัวและเป็นโครงสร้างโฟมที่เรียบเนียนภายในไม่กี่นาที โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับรูปร่างตามที่ต้องการ
การติดแน่นและแข็งแรง: เมื่อโฟมขยายตัวเสร็จสิ้น, มันจะแข็งแรงและมีความต้านทานต่อแรงได้ โดยมักใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหรือป้องกันการรั่วไหลของน้ำหรืออากาศ
ป้องกันการรั่วซึม: โฟมสเปรย์มีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึม, อากาศ, และสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในงานฉาบฉวยเพื่อป้องกันการรั่วไหลในโครงสร้าง
ความนุ่มนวล: โฟมสเปรย์มีความนุ่มนวลเมื่อแข็งแรง, ซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้ในงานที่ต้องการการสัมผัสที่นุ่มนวล
ความทนทานต่อสภาพอากาศ: โฟมสเปรย์มีความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ เช่น น้ำ, ความชื้น, แสงแดด
การป้องกันการสั่นสะเทือน: โฟมสเปรย์ยังมีความสามารถในการป้องกันการสั่นสะเทือน
ง่ายต่อการใช้งาน: โฟมสเปรย์มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สามารถใช้กับอุปกรณ์ฉาบฉวยที่มีสามารถพ่นโฟมได้ง่าย

โฟมสเปรย์มีคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เป็นวัสดุที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาอุตสาหกรรมและงานต่างๆ


พียู สเปรย์ โฟม

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้งานได้ พียู สเปรย์ โฟม

ไม้: พียูโฟมสามารถใช้เป็นฉนวนหรือซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือเสียงในงานที่ใช้ไม้ เช่น ตัวท้ายหรือรอยต่อของชิ้นงานไม้โลหะ: สามารถใช้พียูโฟมเป็นฉนวนหรือซีลบางส่วนเพื่อลดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนในการใช้งานโลหะ เช่น ใช้กับชิ้นส่วนที่สั่นไหวในเครื่องจักรหรือยานพาหนะ
กระดาษ: ในงานฝีมือหรืองานสร้างโมเดล พียูโฟมสามารถใช้เป็นฐานหรือรอยต่อในการประกอบงานกระดาษหรือสร้างโครงสร้างต่างๆ
พลาสติก: ใช้เพื่อฉนวนหรือซีลในงานพลาสติก เช่น ใช้กับส่วนที่ต้องการป้องกันการรั่วไหลหรือต้องการความนุ่มนวล
โพลีเอสเตอร์ (Polyester): พียูโฟมสามารถใช้เป็นฉนวนหรือซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือรอยต่อในงานโพลีเอสเตอร์ เช่น ในงานอุตสาหกรรมการผลิต
เส้นใย/ใยแก้วสังเคราะห์: ใช้พียูโฟมเป็นฉนวนหรือซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือรอยต่อในงานเส้นใย เช่น ในงานสร้างเรือนหรือเส้นใยที่ต้องการความนุ่มนวล

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

1.เตรียมพื้นผิว: ก่อนที่จะใช้งานพียูโฟม ควรเตรียมพื้นผิวโดยการทำความสะอาดและตรวจสอบว่าพื้นผิวมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของพียูโฟมหรือไม่
2. เปิดและผสมพียูโฟม: พียูโฟมมักจะมีตัวกลมสองส่วนที่ต้องผสมกัน เช่น ตัว A และตัว B ควรทำการเปิดทั้งสองตัวและผสมให้ทั่วถึงโดยใช้เครื่องผสมพียูโฟมหรือใช้มือกวนให้เข้ากัน
3. เตรียมเครื่องทำฟอง: หลังจากผสมพียูโฟมเสร็จแล้ว ควรเตรียมเครื่องทำฟองโฟมที่เป็นพลาสติกที่มีสายพานหรือท่อที่สามารถเปิดปิดได้ เพื่อให้สามารถพ่นพียูโฟมออกมาได้
4. พ่นพียูโฟม: หลังจากที่เตรียมพื้นผิวและเครื่องทำฟองพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มพ่นพียูโฟมลงบนพื้นผิวตามที่ต้องการ แต่ควรระมัดระวังให้พ่นพียูโฟมให้มีความเท่ากันทั่วถึง
5. รอและระบายอากาศ: หลังจากที่พ่นพียูโฟมลงบนพื้นผิวแล้ว ควรรอให้พียูโฟมแข็งตัวเป็นเวลาที่กำหนด โดยบางครั้งจะต้องระบายอากาศออกเพื่อให้พียูโฟมขยายตัวได้ดี
6. ตัดและแก้ไข: หลังจากที่พียูโฟมแข็งตัวแล้ว คุณสามารถตัดหรือแก้ไขพียูโฟมตามที่ต้องการ เช่น การตัดเพื่อปรับรูปร่างหรือลดความยาว
7. การใช้งาน: พียูโฟมที่แข็งแรงแล้วสามารถนำมาใช้งานต่อได้ เช่น การใช้เป็นฉนวนหรือซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหล การฉาบฉวยบางส่วน เป็นต้น

การใช้งานพียูโฟมต้องทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตและใช้ความระมัดระวังในการทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

การเก็บรักษา พียู โฟม

เก็บในที่แห้งและเย็น: พียูโฟมควรเก็บในที่แห้งและเย็น เช่น ห้องเก็บของหรือที่ระบบปรับอากาศ
ป้องกันแสงแดด: หลีกเลี่ยงการเก็บพียูโฟมในที่ที่ได้รับแสงแดดตรงๆ เพราะอาจทำให้พียูโฟมเสื่อมเสียงได้
ไม่ให้ติดกับผิวหนังหรือตา: รักษาการเก็บพียูโฟมให้ห่างจากการติดกับผิวหนังหรือตา เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือปฏิกิริยากับผิวได้
ป้องกันการเข้าสารเคมี: หลีกเลี่ยงการเก็บพียูโฟมใกล้กับสารเคมีที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของพียูโฟม เช่น สารเคลือบหรือสารทำความสะอาดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นด่าง
ไม่ให้ติดเสียงสั่น: พยูโฟมควรเก็บในที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือนมาก เพราะอาจทำให้เกิดพยูโฟมขาดอากาศหรือพยูโฟมแตกแต่ง
เก็บในบรรจุภัณฑ์หรือถุงซิปล็อค: หากต้องการเก็บพยูโฟมในระยะยาว ควรใช้บรรจุภัณฑ์หรือถุงซิปล็อคที่มีความแข็งแรงและป้องกันการรั่วไหล
ไม่ให้สัมผัสกับน้ำ: พยูโฟมไม่ควรสัมผัสกับน้ำหรือเป็นสารละลาย เพราะอาจทำให้พยูโฟมแตกแต่งหรือเสื่อมเสียงได้
เก็บในบริเวณที่ปลอดภัย: สุดท้าย ควรเก็บพยูโฟมในบริเวณที่ปลอดภัยจากการชนกันหรือการเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องเสียสติ
การเก็บรักษาพียูโฟมอย่างถูกต้องจะช่วยให้มีความคงทนและประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

◉ อายุการเก็บรักษา(shelf life) 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ผลิต ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
◉ เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ห่างจากแสงแดด
◉ จัดเก็บในอุณหภูมิระหว่าง (15 – 30 °C)

Sealant Product ↗

ผลิตภัณฑ์ยาแนวคุณภาพสูง
กาวแด๊ป
ซิลิโคน ซีลแลนท์ ไร้กรด
ซิลิโคน ซีลแลนท์ แบบกรด
พียู ซีลแลนท์
โมดิฟายด์ ซีลแลนท์
ไฮบริด ซีลแลนท์

Adhesive Product ↗

ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
กาวยาง (Contact adhesive)
กาวขาว (Graft adhesive)
กาวพียู (PU adhesive)
กาวไพรเมอร์ (Primer)
ทินเนอร์ (Thinner)
กาวตะปู (Construction Adhesive)
กาวทาท่อ PVC (PVC Glue)

Contact ↗

Call Center: 02 351 0092
TEL: 062 696 5229 | 094 338 9902
Add Line: @DAIMAX

พียู โฟม มีข้อควรระวังอย่างไร?

1. ไม่ใช้กับพื้นผิวแห้งหรือเสีย: พียูโฟมต้องใช้กับพื้นผิวที่มีความชุ่มชื้นเพียงพอ เพราะมันจะใช้น้ำในการแข็งตัว การใช้กับพื้นผิวแห้งอาจทำให้พียูโฟมไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่เต็มที่
2. ป้องกันการสัมผัสกับผิว: พียูโฟมสเปรย์อาจทำให้เกิดการติดตามผิวหรือผิวหนังได้ ควรสวมถุงมือและแว่นตาเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง
3. ระวังการถูกฉีกหรือแตก: หลีกเลี่ยงการใช้พียูโฟมบนพื้นผิวที่มีรอยแตกหรือรอยร่วม เพราะอาจทำให้พียูโฟมถูกฉีกหรือแตกได้
4. ไม่ใช้กับแสงแดดโดยตรง: หลีกเลี่ยงการใช้พียูโฟมในที่ที่ได้รับแสงแดดตรงๆ เนื่องจากอาจทำให้พียูโฟมสลายหรือเสื่อมเสียงได้
5. ไม่นำเข้าสารเคมี: อย่าเพิ่มสารเคมีอื่นๆ เข้าไปในท่อพียูโฟม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิด
6. ระวังการใช้งานในที่ที่ปิดกั้นการระบายอากาศ: พียูโฟมต้องให้เวลาในการแข็งตัวและขยายตัวโดยเต็มที่ หากใช้ในที่ปิดอาจทำให้มีการสะสมแรงดันภายในที่อาจทำให้พียูโฟมแตกหรือเป่าตัว
7. ระวังการใช้ในพื้นที่ติดไฟหรือมีแหล่งเปลวไฟ: พียูโฟมเป็นวัสดุที่อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด ควรระมัดระวังในการใช้งานใกล้กับไฟหรือแหล่งเปลวไฟ
8. ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต: สุดท้าย ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนจากผู้ผลิตทุกครั้งก่อนใช้งาน

Categories: