พียู ซีลแลนท์ โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ DAIMAX ใช้งานอย่างไร?

พียู ซีลแลนท์ DAIMAX มีคุณสมบัติเป็นกาวยึดติด และยังสามารถอุดรอยต่อได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติของเคมีที่เรียกว่า โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อทั่วไปว่า

PU-Sealant-Product-Polyurethane

PU (Polyurethane) คือ สารสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทนและพอลิเมอร์ของโพลียูรีเทน

โดยมีการประกอบกันขึ้นมาจากมอนอเมอร์เป็นอย่างน้อย 2 ชนิด สำหรับวัสดุที่โพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะโดดเด่นของคุณสมบัติ อันได้แก่ ความเหนียว ความแข็งและความหนาแน่น

พียู ซีลแลนท์คือมีการนำคุณสมบัติของเคมีเหล่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้าง เพื่อเป็นวัสดุที่ช่วยในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังใช้เพื่องานอุดร่องและรอยต่อได้เป็นอย่างดี

ลักษณะทั่วไปของพียู ซีลแลนท์

เคมีตัวนี้จะมีบรรจุภัณฑ์สองลักษณะ ลักษณะแรก คือบรรจุภัณฑ์แบบขวด ซึ่งหากมองภายนอกก็จะคล้ายคลึงกับขวดของซิลิโคนทั่วไป แต่ความเป็นจริงนั้นวัสดุที่ใช้บรรจุจะเป็นขวดอลูมีเนียม เนื่องด้วยคุณสมบัติเคมีภายในตัว พียู ซีลแลนท์ เองที่จะสามารถคงสภาพได้ดีในหลอดอลูมิเนียมมากกวาหลอดพลาสติกทั่วไป

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ปืนยิงร่วมกับปืนยิงซิลิโคนได้ นอกจากนี้ยังมีการบรรจุอีกหนึ่งลักษณะคือ การบรรจุในหลอดฟรอยด์ (Sausages) จะมีลักษณะคล้ายแท่งใส้กรอก ขนาดทั่วไป ได้แก่ 500ml 600ml และ 1000ml โดยจะต้องเป็นกระบอกปืนยิงเฉพาะ ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปเช่นกัน

โดยการที่พียูซีลแลนท์ นิยมบรรจุในหลอดฟรอยด์นั้น ก็มีอีกหนึ่งเหตุผล นั่นคือการที่ได้ปริมาณมากขึ้นและมีน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่เบากว่าขวดอลูมินียม เพราะการใช้งานโดยทั่วไปจะเป็นการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นการก่อสร้าง การรีโนเวท ซึ่งจะใช้พียูซีลแลนท์ ในปริมาณมาก

และสถานที่ที่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องการขนวัสดุอุปกรณ์ เช่น การโรยตัวยิงวัสดุอุดรอยบนตึกสูง การยิงวัสดุอุดรอยรั่วบนหลังคา เป็นต้น ซึ่งการทำงานเหล่านี้ จะต้องคำนึงถึงวัสดุและอุปกรณ์ขณะขึ้นไปทำงาน การที่นำวัสดุที่มีขนาดเล็กหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาใช้งาน อาจจะต้องเสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น

เนื่องจากต้องเติมหรือเพิ่มวัสดุหลายๆ ครั้ง การบรรจุ พียู ซีลแลนท์ ในหลอดฟรอยด์ฟรอยด์จึงเป็นที่ทางเลือกของช่าง เพราะได้ขนาดการบรรจุที่มากขึ้น และบรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักไม่มากจนเกินไป

การใช้งาน พียู ซีลแลนท์

ในโครงการก่อสร้าง สามารถใช้ พียูซีลแลนท์ ได้หลายส่วน เนื่องจากสามารถคุณสมบัติที่ครอบคลุมการทำงานในหลายพื้นที่ เช่น

งานพื้น ที่โดยปกติในงานโครงสร้างที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือแม้แต่โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ ช่างจะไม่สามารถเทพื้นเป็นแผ่นเดียวได้ เพราะจะทำให้เกิดการบีบอัดของพื้น อาจเกิดรอยแตกร้าวได้ ซึ่งจะมีการตัดแบ่งคอนกรีตเพื่อให้มีการระบายอากาศของพื้น ลดการหดหรือขยายตัวเมื่ออุณหภูมที่แตกต่างกันไป

เมื่อมีการตัดแบ่งขนาดของคอนกรีต ก็จะทำให้เกิดร่องรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ซึ่งร่องตรงนี้นี่เองที่จะช่วยลดการบีบอัดของอากาศและทำให้พื้นรับแรงเคลื่อนตัวได้ดี โดยช่างจะใช้วิธียาแนวร่องเหล่านี้ โดยมีการนำวัสดุอุดร่องที่มีความยืดหยุ่นและทนสภาพอากาศมาช่วยให้เกิดความเรียบเสมอกัน

สามารถใช้พียูในการเติมร่องรอยต่อระหว่างคอนกรีตแต่ละแผ่น เพื่อให้พื้นสามารถยืดหด ขยายตัว และรับแรงเคลื่อนตัวได้ การใช้งานจะเป็นการยิงจากกระบอกตรงเข้าสู่ร่องมาตรฐาน ซึ่งขนาดร่องขึ้นอยู่กับทางผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด เช่น ร่อง 6×6 mm ร่อง 10×10 mm เป็นต้น หากเป็นร่องที่มีขนาดลึกและใหญ่ โดยทั่วไปก่อนการยิงพียูไปที่ร่องนั้น

อาจมีการใช้ Backing Rod (โฟมเส้น) ที่มีหลากหลายขนาดเช่นกันอัดเข้าไปในร่องก่อนหนึ่งชั้น เพื่อเสริมความแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถยิงเนื้อพียูให้เติมเต็มร่องได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

งานผนัง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการหันมาใช้ผนังสำเร็จรูปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป(Precast) แผ่นผนังเบา แผ่นยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์กลาส โดยผนังแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามส่วนผสมของเคมี ผนังบางประเภทไม่สามารถเจาะหรือตอกตะปูได้

ซึ่ง พียู ซีลแลนท์ จะทำหน้าที่ในการเชื่อมแผ่นผนังทำเส็จรูปเข้าด้วยกัน ให้เกิดความเรียบเนียนเสมอ ช่วยลดรอยแตกจากการเจาะด้วยสว่านหรือตะปูที่อาจเกิดความเสียหาย และส่งผลต่อความสวยงาม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติกันรั่วซึมตามรอยแยกของแผ่นผนังได้เป็นอย่างดี ช่วดลดการรั่วซึม

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการนำวัสดุที่มีลวดลายและมีความสวยงามมาพัฒนาร่วมกับผนังชนิดต่างๆ ซึ่งวัสดุเหล่านี้อาจมีน้ำหนักที่มากขึ้น ต้องอาศัยวัสดุที่ช่วยในการยึดติดที่สามารถรับน้ำหนักได้ดี ซึ่งทำให้พียูซีลแลนท์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้อีกด้วย และเพราะด้วยคุณสมบัติที่สามารถทาสีทับได้ ก็จะสามารถทำให้สีของร่องรอยต่อกลมกลืนไปกับเส้นร่องผนังได้อย่างสวยงามอีกด้วย

งานวงกบประตูหน้าต่าง ในงานส่วนนี้มักจะมีร่องตามของกระจกและประตูหน้าต่างที่ต้องมีการอุดกลบให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำไหลเข้ามาตามร่องเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นบริเวรที่มีการขยับ เคลื่อนตัวจากการเปิด/ปิด ตลอดเวลา โดยในการอุดร่องบริเวณนี้สามารถใช้กาวซิลิโคนชนิดไร้กรดทั่วไปได้ แต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นของเนื้อกาว ทำให้ช่างหลายท่านหันมาใช้ พียูซีลแลนท์

ในบริเวณของประตูหน้าต่างที่สามารถเกิดน้ำซึมเข้ามาด้านในได้เมื่อฝนตก หรือมีเหตุน้ำรั่วต่างๆ นอกจาก พียู ซีลแลนท์ จะสามารถป้องกันการเกิดน้ำรั่วซึมแล้ว พียูซีลแลนท์ มีคุณสมบัติที่เหนือกว่ากาวซิลิโคนในการที่สามารถสามารถยืดหยุ่นได้สูงกว่า เหมาะกับบริเวณที่มีการเคลื่อนตัว อีกทั้งยังทาสีทับได้ โดยข้อดีข้อนี้จะทำให้เจ้าของบ้านได้สีวัสดุที่สวยงามตรงกับความต้องการมากขึ้น

งานพื้นบันได/ลูกบันได โดยปกติช่างสามารถติดลูกบันไดด้วยกาวยางหรือกาวตะปู ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน แต่ในบางกรณีจะพบว่ากาวเหล่านี้มีส่วนผสมของน้ำ (Water Base) ทำให้เกิดการพองของไม้ หรือการโก่งตัวของไม้นั่นเอง ซึ่งนอกจากกาวสองชนิดตามข้างต้นแล้ว พียูซีลแลนท์ ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ก็สามารถติดลูกบันได้ได้อย่างสวยงาม คงทน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นกาวและไม่มีส่วนผสมน้ำเป็นหลัก

จึงหมดปัญหางานไม้โก่ง หรือพอง อีกทั้งยังมีความเหนียวพิเศษที่สามารถยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ข้อดีอีกหนึ่งคือบรรุภัณที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่เลอะเทอะ และประการสำคัญที่สุดคือการแห้งตัวที่รวดเร็วของพียูซีลแลนท์ ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของทีมช่าง จะสามารถทำให้ช่างจบงานได้ไวกว่าเดิม โดยไม่ต้องรอกาวแห้งเป็นเวลานานๆ ประหยัดเวลาการทำงาน จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่างนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

งานตกแต่ง ถือว่าเป็นส่วนที่ใช้กาวเยอะมาก เพราะต้องรวมองค์ประกอบของวัสดุหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน ในงานตกแต่งจะนิยมใช้ พียูซีลแลนท์ ในการยึดติดวัสดุ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี สามารถทาสีทับ และยังใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย บริเวณที่มีการใช้ พียูซีลแลนท์ โดยทั่วไปได้แก่ การยึดติดวัสดุกับผนัง การยึดติดวัสดุกับพื้น งานติดตั้งต่างๆ เป็นต้น

งานหลังคา หลังคาถือว่าเป็นส่วนที่ต้องการการป้องป้องจากสภาพอากาศมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากต้องเจอกับหลากหลายฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นส่วนที่มองห็นได้ยาก หากเกิดความเสียหายก็มักจะส่งผลไปยังฝ้าเพดานได้อีกด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัสดุที่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตก หรือสามารถอุดร่องต่างๆ

เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่อาจจากสภาพอากาศได้นั่นเอง ในส่วนนี้ พียูซีลแลนท์ สามารถใชอุดร่องระหว่างรอยต่อแผ่นหลังคาได้เป็นอย่างดี และยังสามารถอุดร่องหัวตะปูหรือหัวน๊อตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วซึมหากเกิดฝนตกหนักได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อแสงแดดภายนอกได้อีกด้วย

Daimax Chemicals

เรียกได้ว่า พียูซีลแลนท์ คือนวัตกรรมที่เป็นได้ทั้งวัสดุอุดร่องและเป็นกาวที่มีความเหนียวพิเศษ จึงสามารถใช้งานครอบคลุมได้หลายส่วนตั้งแต่ส่วนล่างสุดไปยังส่วนบนสุดของบ้านนั่นเอง และหากพิจาณาในเรื่องของราคาและปริมาณ จะพบว่า พียูซีลแลนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดตัวนึง ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้มากมาย ผู้ซื้อควรเลือกผู้ขายที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคลังเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพราะสินค้าประเภทนี้ไวต่ออุณหภูมิ และยังมีอายุการใช้งานที่สั้นอีกด้วย หากการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเคมีชนิดนั้นๆ ก็อาจส่งผลให้ พียูซีลแลนท์ เกิดการแข็งตัวภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้

บริษัท พีแอลพีที โกลบอล ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีทุกประเภท จึงมีความเข้าใจทั้งลักษณะเด่น ความสามารถและข้อจำกันของเคมีแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ได้มีการพัฒนาสินค้า พียูซีลแลนท์ ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำของโลก โดยในขั้นตอนของการพัฒนานั้น ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศของแต่ละประเทศ

ตลอดจนข้อกำหนดที่มีอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นสินค้า ไดแม็กซ์ พียูซีลแลนท์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อน ชื้น ฝน ของภูมิภาคเอเชียได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์จึงมีความยืดหยุ่นสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคงตัวในสภาวะการเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีเช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ที่มีกระบวณการผลิตและการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานให้มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สินค้าที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง

PU Sealant_F5 | โมดิฟายซีลแลนท์ ไดแม็กซ์ F5

คุณสมบัติ  PU Sealant (Polyurethane Sealant)
» ยาแนวอุดร่องรอยต่อระหว่างวัสดุต่างๆ ประสิทธิภาพสูง
» เนื้อกาวแน่น ยึดเกาะทนทาน ไม่หดตัว
» สามารถทนสภาพอากาศได้ดี
» ทนรังสียูวี(UV) ทนร้อนสูง ทนเย็นได้ดี
» ทนแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น ≥600%
» ทนแรงเคลื่อนตัวสูงมากกว่า ±50%
» สามารถทาสีทับได้
» ใช้เป็นวัสดุยาแนวกันซึมได้
» ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
» ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

วัสดุที่ใช้ได้
» วงกบประตูหน้าต่าง ไม้ กระจก วัสดุPVC UPVC ไม้เทียม ไม้บันได บัวปูนปั้น รางน้ำ กรอบวงกบหน้าประตูหน้าต่าง พลาสติก อลูมิเนียม อิฐ ปูน ซีเมนต์ คอนกรีต ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป(Precast) แผ่นผนังเบา แผ่นยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์กลาส วัสดุงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

» ความสามารถในการยืดตัว (Elongation): >600%

» ความสามารถรองรับการเคลื่อน (Movement capability): ≥ 50 % ± 5

» ทนอุณภูมิ (Temperature resistance): −40 °C to >+100 °C

การเก็บรักษา

» อายุการเก็บรักษา(shelf life) 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ผลิต ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

» เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ห่างจากแสงแดด

» จัดเก็บในอุณหภูมิระหว่าง (15 – 30 °C)

PACKING

ขนาดบรรจุ 600 ml1 ลัง
บรรจุ 20 หลอด
ฟรี! หัวยิงทุกหลอด

Sealant Product ↗

ผลิตภัณฑ์ยาแนวคุณภาพสูง
กาวแด๊ป
ซิลิโคน ซีลแลนท์ ไร้กรด
ซิลิโคน ซีลแลนท์ แบบกรด
พียู ซีลแลนท์
โมดิฟายด์ ซีลแลนท์
ไฮบริด ซีลแลนท์


Adhesive Product ↗

ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
กาวยาง (Contact adhesive)
กาวขาว (Graft adhesive)
กาวพียู (PU adhesive)
กาวไพรเมอร์ (Primer)
ทินเนอร์ (Thinner)
กาวตะปู (Construction Adhesive)
กาวทาท่อ PVC (PVC Glue)

Contact ↗

Call Center: 02 351 0092
TEL: 062 696 5229 | 094 338 9902
Add Line: @DAIMAX

เพิ่มเพื่อน

Categories: